Professionals Enrere

Citomegalovirus, Anticossos IgM. Cribratge

0162

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció qualitativa d'anticossos IgM enfront al citomegalovirus (CMV) i la seva determinació és d'utilitat en:

 • Identificació d'individus seronegatius, així com donants seronegatius d'òrgans, de productes sanguinis, de semen o òvuls.
 • Transfusió de productes sanguinis en recent nascuts, dones embarassades, pacients amb hepatopaties i pacients immunosuprimits.
 • El trasplantament de cèl·lules progenitores, sang de cordó umbilical, òrgans sòlids.

Mètode:

Immunoanàlisis per quimioluminescència (CMIA).

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu i No Reactiu.

Algoritme diagnòstic:

En cas de resultat de CMV anti-IgG reactiu i/o CMV anti-IgM reactiu es pot sol·licitar la prova de detecció de DNA de CMV sota petició:

Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?
0168 Citomegalovirus, DNA Si No (*)

* Sols es realitza sota petició i és necessària mostra de sang total.

Temps de resposta:

2 dies laborables màxim.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, citrat o heparina sòdica i/o tubs de sèrum amb o sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml
Estabilitat:

 • A temperatura ambient: ≤ 4 dies
 • En refrigeració a 2-8 ºC: ≤ 14 dies
 • Mostra congelada igual o inferior a -30ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient si es tracta de tubs amb sang total i refrigerats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada.

Informació administrativa

Codi BST: 0162
Descripció de la prova: Citomegalovirus, Anticossos IgM
Sinònims: CMV IgM
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova 0162 Citomegalovirus, Anticossos IgM. Cribratge es pot sol·licitar sola o amb el perfil:

Perfil Proves incloses
Perfil detecció anticossos enfront al CMV

0165 Citomegalovirus, Anticossos IgG. Cribratge

0162 Citomegalovirus, Anticossos IgM. Cribratge

Referències

 • Inserts kits de CMV IgM Architect, Abbott.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin