Professionals Enrere

Hepatitis B, Anticossos (IgM) anti-core. Cribratge

0160

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció qualitativa d'anticossos IgM enfront a l'antigen del core del virus de la hepatitis B (IgM anti-HBc), i la seva determinació és d'utilitat en:

 • Detecció d'infecció aguda per virus de la hepatitis B.
 • Transfusió de components sanguinis.
 • El trasplantament de cèl·lules progenitores, sang de cordó umbilical, òrgans sòlids i teixits.

Mètode:

Immunoanàlisis per quimioluminescència (CMIA).

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu i No reactiu.

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

2 dies laborables màxim.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, citrat sòdic, heparina sòdica, ACD, CPDA-1, CPD o oxalat potàssic com a anticoagulant i/o tubs de sèrum amb o sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml
Estabilitat:

 • A temperatura ambient:  ≤ 3 dies
 • En refrigeració 2-8 ºC: ≤ 14 dies
 • Mostra congelada igual o inferior a -20ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient si es tracta de tubs amb sang total i refrigerats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada

Informació administrativa

Codi BST: 0160
Descripció de la prova: Anti-
Sinònims: Anti-HBc IgM
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova de detecció d'anticossos enfront a la proteïna del core del VHB es pot demanar sola o amb el perfil:

Perfil Proves incloses
Perfil detecció d'anticossos enfront al virus de la Hepatitis B

106 Anti-HBc II. Cribratge

100 Anti-HBs . Cribratge

160 Anti-HBcIgM. Cribratge

Referències

 • Inserts kits de Anti-HBc IgM  Architect, Abbott.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin