Professionals Enrere

Hepatitis B, Anticossos anti-core (IgG+IgM). Cribratge

0106

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció qualitativa d'anticossos IgG+IgM enfront a l'antigen del core del virus de la hepatitis B (VHB) i la seva determinació és d'utilitat en:

  • Identificació d'exposició al virus de la hepatitis B.
  • Transfusió de productes sanguinis, el trasplantament de cèl·lules progenitores, cèl·lules de sang de cordó umbilicals, òrgans sòlids i teixits.

Mètode:

Immunoanàlisis per quimioluminescència (CMIA).

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu i No Reactiu.

Algoritme diagnòstic:

En cas de resultat de anti-HBc (IgG+IgM) reactiu es realitza la prova de detecció d'anticossos anti-core (IgM) i la prova de detecció d'anticossos anti-HBs.

Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?

0160

0100

Hepatitis B, Anticossos (IgM) anti-core. Cribratge

Hepatitis B, Anticossos anti-antigen de superfície.

Si

Si

Si

Si

 

Temps de resposta:

2 dies laborables màxim

Informació de l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, heparina sòdica, citrat sòdic, oxalat potàssic, CPD, CPDA-1 o ACD com anticoagulants i/o tubs de sèrum amb o sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: ≤ 3 dies
  • En refrigeració: ≤ 14 dies
  • Mostra congelada igual o inferior a -30ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient si es tracta de tubs amb sang total i refrigerats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada.

Informació administrativa

Codi BST: 0106
Descripció de la prova: Hepatitis B, Anticossos anti-core (IgG+IgM). Cribratge.
Sinònims: Anti-HBc
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

No aplica.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin