Professionals Enrere

Estudi de neutropènia autoimmune

4812

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

 • En aquest estudi s'investiga la presència d'auto-anticossos anti-granulocitaris.
 • Es sol·licita en pacients amb sospita d'una neutropènia d'origen autoimmune.
 • En alguns pacients l'origen d'una neutropènia és la presència d'anticossos reactius enfront els seus propis granulòcits (auto-anticossos).

Mètode:

Tècnica d'immunofluorescència, amb lectura per citometria de flux.

Es realitza una prova directa de l'antiglobulina (ATG), incubant els leucòcits del pacient amb les diferents ATG (Polivalent, IgG, IgM) conjugades amb FITC. Aquesta prova s'anomena també Test Directe.  La presència d'auto-anticossos de classe IgG i/o IgM  fixats als granulòcits s'evidencia llegint la intensitat de fluorescència (MFI) per citometria de flux.

Es completa l'estudi investigant la presència d'auto-anticossos lliures al sèrum del pacient, realitzant una prova indirecta de la ATG, o Test Indirecte.  S'enfronta el sèrum problema (o el plasma) a granulòcits d'un donant, i després d'uns rentats, s'afegeixen les diferents ATG, llegint els resultats per citometria.

Es realitza un recompte de leucòcits i granulòcits de la mostra estudiada.

Algoritme diagnòstic:

Resultats:

El resultats de l'estudi de neutropènia autoimmune son:         

 • Estudi positiu: es detecten auto-anticossos anti-granulocitaris; resultats compatibles amb neutropènia autoimmune (IgG i/o IgM)
 • Estudi negatiu: no es detecten auto-anticossos anti-granulocitaris en la mostra estudiada

Precaucions:

Evitar fer l'extracció en divendres o vigília d'un dia festiu. L'estudi s'ha de fer, idealment, l'endemà de l'extracció de les mostres. La viabilitat dels granulòcits baixa molt ràpidament si passen més de 24 hores des de l'extracció. Quan la viabilitat és baixa, els resultats del test directe poden ser no concloents.

Els tubs que es sol·liciten son necessaris per poder obtenir suficients granulòcits del pacient per realitzar el Test Directe.   En cas de pacients pediàtrics, extreure només tubs d'EDTA, el màxim volum possible en funció de l'edat del nen.

Temps de resposta:

10 dies laborables

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang perifèrica
Tubs en pacients adults:

 • 4 tubs* de 10 ml d' EDTA K3
 • 1 tub de 5 ml d'EDTA K3
 • 1 tub de 5-10 ml sense anticoagulant (sèrum)

* Si es coneix el grau de neutropènia del pacient, es pot ajustar el volum de sang en EDTA a extreure. De forma orientativa es recomana:

Neutròfils x 106/mL Tubs EDTA 10 ml
< 500 4 tubs
> 500 2 tubs

Tubs en pacients pediàtrics:

 • Només tubs d' EDTA K3,  volum segons l'edat del nen (mínim 5 ml)

Estabilitat:

 • A temperatura ambient o a 4ºC: 1-2 dies

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient

Motiu de rebuig:

 • Mostra molt hemolitzada     
 • Mostres rebudes en tubs diferents als especificats en aquesta fitxa.
 • Si han passat més de 3 dies de l'extracció, es realitza només el Test Indirecte.

Informació administrativa

Codi BST: 4812
Descripció de la prova: Estudi de Neutropènia Autoimmune
Sinònims: Estudi d'auto-anticossos anti-granulocitaris
Secció: Immunohematologia
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova 4812 Estudi de Neutropènia Autoimmune no està inclosa en cap perfil.

Referències

Xuan Duc Nguyen, Brigitte Flesch, Ulrich J. Sachs, Hartmut Kroll, Harald Klüter, and Michael Müller-Steinhardt. Rapid screening of granulocyte antibodies with a novel assay: flow cytometric granulocyte immunofluorescence test. Transfusion 2009; 49:2700-2708.

Muñiz-Diaz E, Canals C, Montero R et al. Métodos para el diagnóstico de las citopenias inmunes. En: Manual de técnicas de laboratorio en Hematología. Joan Lluis Vives Corrons. 4ª Edición (2014). Elsevier Masson Ed. Barcelona.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin