Pacients

Afèresi autòloga de progenitors hematopoètics

Les cèl·lules mare són les responsables de fabricar els glòbuls vermells, els glòbuls blancs i les plaquetes.

S'acostumen a trobar a la medul·la òssia, que és el teixit esponjós que tenim a l'interior dels ossos, i també reben el nom de progenitors hematopoètics.

En diversos tipus de limfomes, en algunes leucèmies i en determinats tumors sòlids cal aplicar tractaments de quimioradioteràpia molt forts que poden afectar la medul·la del pacient i la seva capacitat per fabricar la sang.

Per això, abans del tractament, extraiem cèl·lules mare del pacient per tornar-se-les a trasplantar després.

D'aquesta manera es pot mantenir la capacitat de fabricar els glòbuls vermells i la resta de cèl·lules de la sang. Aquest procés es coneix com a autotrasplantament de progenitors hematopoètics.

Com obtenim les cèl·lules mare?

Es fa mitjançant un procés anomenat afèresi, que permet separar els diferents components de la sang. Té diversos passos.

 1. Valorar el pacient: 
  - Entrevista que fa l'equip d'Hematologia Clínica i del Banc de Sang.
  - Proves complementàries i analítica completa.
  - Signatura del consentiment informat.
 2. Mobilitzar les cèl·lules mare: és a dir, facilitar que surtin de la medul·la cap a la sang. Això ho aconseguim gràcies a l'administració, durant uns dies, d'unes injeccions (G-CSF) que estimulen el cos perquè fabriqui més cèl·lules i aquestes surtin al torrent sanguini.
 3. Obtenir les cèl·lules: el pacient es connecta a un separador cel·lular a través del catèter. Se li extreu sang, que arriba al separador, on es retenen les cèl·lules mare i es retorna la resta de components de la sang al pacient.
  De vegades es pot necessitar un catèter venós central per dur a terme el procediment. La col·locació serà a càrrec d'un servei especialista, ja que en ocasions excepcionals es poden produir complicacions, com ara sagnat o infecció. Per saber si les cèl·lules mare són a la sang, es fan analítiques específiques els dies previs a l'afèresi. Quan l'analítica sigui correcta, el mateix dia o el següent es durà a terme l'afèresi.
  La durada del procés és d'entre 3 i 5 hores. Pot ser que en els dies següents calgui fer més recol·leccions, fins a aconseguir la quantitat de cèl·lules necessària per al trasplantament. Quan acaba el procés, fem una analítica.
  Aquest procediment no requereix cap mena d'anestèsia. 
 4. Les cèl·lules obtingudes es congelen fins al moment del trasplantament o infusió. L'hematòleg clínic programarà el dia del trasplantament i al Banc de Sang es descongelaran les cèl·lules, que s'infondran al pacient a través d'un catèter venós. Generalment, l'afèresi no té efectes secundaris i els pacients la toleren bé.

Qui m'ho fa?

L'equip mèdic i d'infermeria de l'hospital seguirà el procés de mobilització. Per la seva banda, el personal del Banc de Sang controlarà a cada moment el desenvolupament del procediment d'obtenció.

On es fa?

Al Banc de Sang disposem d'una àrea habilitada com a sala d'afèresi per dur a terme el procediment d'obtenció.

La infusió es farà a l'habitació on estigui ingressat el pacient.

Recomanacions per al dia de l'afèresi

Preguntes freqüents

El procés és dolorós?
El procediment no és dolorós, només comporta les molèsties pròpies d'estar enllitat durant unes hores.

Qui em posarà les injeccions prèvies?
El mateix pacient o un familiar podran administrar les injeccions que li hauran proporcionat a l'hospital.

Quan em posaran el catèter?
La col·locació del catèter es programa per al dia abans de l'afèresi o fins i tot per al mateix dia.

Quin dia em connectaran a la màquina?
Es connectarà el pacient a la màquina el dia que el recompte de cèl·lules mare sigui l'òptim per garantir la recol·lecció de les cèl·lules necessàries per al trasplantament. Potser cal fer més recol·leccions els dies següents fins a obtenir la xifra requerida de cèl·lules mare.

Té efectes secundaris?
Si apareixen, generalment són lleus i el pacient els tolera bé. Al final del procés pot aparèixer una sensació de formigueig a les mans, els peus o la cara, que es resol en administrar calci.

Com em sentiré després?
És normal que el pacient se senti cansat després del procés, es recomana repòs relatiu les hores posteriors a l'afèresi.

Quan em trauran el catèter?
Es podrà retirar el catèter quan s'hagin recollit prou cèl·lules per fer el trasplantament.

Quan em faran el trasplantament?
El dia que indiqui l'hematòleg clínic es farà la infusió de les cèl·lules mare. El pacient estarà ingressat a la planta d'hematologia, en una habitació individual.

Hi ha cap diferència si el pacient és un nen?
Sí, hi ha algunes diferències respecte del mateix procediment en pacients adults. En el cas de menors, el procés s'intentarà dur a terme a la mateixa habitació on està ingressat el pacient o a l'UCI de pediatria. Atès que no podem assegurar que el pacient ens avisi si té cap molèstia, habitualment s'administra calci de manera preventiva. D'altra banda, en nens molt petits és possible que calgui utilitzar una bossa de sang per recomplir el circuit de la màquina abans d'iniciar el procediment d'obtenció de cèl·lules.

Per què és bo prendre lactis els dies previs?
Durant l'afèresi es pot produir una disminució dels nivells de calci de manera transitòria. Això no té efecte a llarg termini, però pot provocar algun símptoma durant l'afèresi, com sensació de formigueig als dits de les mans o al voltant de la boca.