Pacients

Banc de Llet Materna

La llet materna de banc se subministra als nadons prematurs d'alt risc que no poden ser alletats per les seves mares. La llet materna els facilita la digestió i minimitza el risc de patir determinades complicacions en un moment determinant per la seva vida.

A Catalunya hi ha centenars de nens prematurs d'alt risc que han rebut llet materna de banc gràcies a donacions altruistes de mares que tenien un excedent de llet.

Si coneixeu algun d'aquests casos o en sou protagonistes, compartiu per correu electrònic(ELIMINAR) o al Facebook del Banc de Llet la vostra experiència.