Informació corporativa

Portal de la transparència

La raó de ser del Banc de Sang i Teixits és el compromís amb la societat. Aquesta responsabilitat inclou la gestió transparent de l'entitat. Aquí podeu trobar informació relacionada sobre l'activitat i funcionament. 

Si necessiteu més informació, podeu demanar-la a través del Tramitador Genèric de Sol·licituds d'Informació de la Generalitat.