Informació corporativa

Memòria de Sostenibilitat

La Memòria de Sostenibilitat té l'objectiu de donar a conèixer l'activitat del Banc de Sang i Teixits (BST) en els àmbits social, ambiental i econòmic.

El BST ha assumit durant els anys del seu desplegament la fusió dels valors propis del servei públic amb aquells que caracteritzen una bona cultura empresarial (sostenibilitat, autoexigència, alt rendiment) amb el propòsit de distingir l'empresa per la seva cultura d'excel·lència.

L'elaboració de la Memòria respon al compromís de transparència que el BST té assumit com a valor essencial.