Pacients

Hemovigilància

En què consisteix l'hemovigilància?

L'hemovigilància (HV) és un sistema per a la detecció, el registre i l'anàlisi de la informació relativa als efectes adversos i incidents de la donació i de la transfusió sanguínia (extracció, processament, verificació, emmagatzematge, distribució i transfusió de sang i components), de manera completa, rigorosa i objectiva.

L'objectiu de l'hemovigilància és conèixer bé aquestes situacions per poder augmentar el nivell de qualitat i de seguretat transfusional a través de mesures correctores i preventives.

El sistema d'hemovigilància requereix la cooperació de les diferents parts implicades: del Banc de Sang i Teixits, que és el centre responsable de la donació i dels donants de sang així com de la preparació, emmagatzematge i subministrament dels components sanguinis, i dels serveis clínics dels diferents centres hospitalaris, on finalment es durà a terme la transfusió.

Com s'estructura?

El circuit de notificació ordinari s'inicia amb l'aparició d'un efecte advers. Aquest es notificarà, a través d'un formulari específic, al coordinador d'hemovigilància del Banc de Sang i Teixits. Una vegada analitzada la informació subministrada, aquest coordinador serà el responsable d'incloure-la en el Registre d'Hemovigilància de Catalunya (OCATT).

També existeix un circuit d'alerta ràpida per a aquelles situacions que requereixen una notificació urgent. La persona de contacte en aquests casos és el coordinador d'Hemovigilància del BST o, en la seva absència, el metge de guàrdia. A més de la comunicació telefònica, caldrà emplenar un formulari per deixar constància del problema observat.

La informació enviada des de cadascuna de les comunitats autònomes es centralitza a la Unitat Estatal d'Hemovigilància del Ministeri de Sanitat (Madrid) i, des d'aquí, es reporta a la seu europea d'hemovigilància, en aquest moment representada per la Xarxa Europea d'HV (European Haemovigilance Network).

L'Hemovigilància a Catalunya

L'informe d'hemovigilància a Catalunya inclou:

  • Les reaccions i els efectes adversos de la transfusió sanguínia
  • Les reaccions adverses en la donació de sang
  • Els efectes adversos relacionats amb la qualitat i la seguretat dels components sanguinis

Descarregueu l'informe 2022

Històric d'informes 

Informe 2021

Informe 2020

Informe 2019

Informe 2018

Informe 2017

Informe 2016

Informe 2015

Informe 2014

Informe 2013

Informe 2012

Informe 2011

Informe 2010

Informe 2009

Informe 2008

Informe 2007

Informe 2006