Informació corporativa

Publicitat Institucional

Des de l'entrada en vigor de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Banc de Sang i Teixits ha destinat els següents recursos a publicitat institucional: el 02/12/2016 es van pagar 435,60 € per falques publicitàries a RADIO OLOT, S.A.