Informació corporativa

Enquestes de satisfacció

Els donants de sang i plasma són el grup d'interès més nombrós del Banc de Sang i Teixits.

Després de cada donació, reben una enquesta. En aquests enllaços podeu consultar-ne les respostes.

L'NPS és una mètrica que utilitza dades quantitatives i qualitatives per mesurar la satisfacció dels donants amb l'experiència que han tingut.

En el cas dels nous donants de sang, l'NPS és de 85,01 i en els donants habituals és de 86,24.