Informació corporativa

Portal de la transparència

Llocs de treball

Consulteu la relació de llocs de treball dels professionals que formen el Banc de Sang i Teixits.

Convocatòries 

Consulteu en aquest PDF les convocatòries i els resultats del processos selectius de provisió i promoció de personal.

Processos de selecció

Vols treballar amb nosaltres?