Professionals

Laboratori d'histocompatibilitat (HLA)

El Laboratori d'Immunogenètica i Histocompatibilitat (Immunobiologia) del Banc de Sang i Teixits (BST) realitza estudis de tipificació HLA per a tots els hospitals de l'Institut Català de Salut (ICS), per al banc de cordó umbilical del BST i per al Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO).

L'activitat d'aquest laboratori, utilitzant tècniques de biologia molecular, està relacionada principalment amb el trasplantament de progenitors hematopoètics i amb l'avaluació del diagnòstic de malalties associades a determinats al·lels HLA.

Tanmateix, destina part de la seva activitat al disseny de noves proves, protocols i projectes de recerca.

Actualment, està implementant noves tecnologies basades en la Next Generation Sequencing (NGS). Aquesta tecnologia de seqüenciació massiva té molts avantatges, com la identificació de nous al·lels, la resolució d'indeterminacions i la reducció del temps d'espera i costos.

El laboratori està acreditat per la Societat Europea d'Immunogenètica (EFI) des de l'any 2001 i per la guia de qualitat ISO 9001 des de l'any 1999.

Les àrees d'actuació són: