Professionals

Laboratori d'histocompatibilitat (HLA)

El laboratori d'Immunogenètica i Histocompatibilitat és el centre de referència dels hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) en la tipificació HLA i en la valoració de la compatibilitat entre donant i receptor en el context del Trasplantament de Progenitors Hematopoètics (TPH).

El nostre laboratori és el Centre de Referència per al Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) a Catalunya i per al Banc de Cordó Umbilical de Barcelona pel fet que realitza tots els estudis HLA requerits per a la inscripció de nous donants i per al registre i verificació d'unitats de cordó umbilical, respectivament.

Al laboratori es duen a terme tasques assistencials, docents i de recerca.

A nivell assistencial

A nivell docent

A nivell de recerca