Professionals

Estudi epidemiològic de la transfusió de sang a Catalunya

Des de fa més de 80 anys, la transfusió de components sanguinis és una pràctica habitual als hospitals. Els canvis constants en els patrons d'ús dels components sanguinis reflecteixen l'evolució en la pràctica mèdica i quirúrgica, la incorporació de noves tecnologies i l'ús d'alternatives a la transfusió, així com els canvis demogràfics en la població i les iniciatives de les autoritats per formalitzar l'atenció sanitària. 

És per aquest motiu que s'ha realitzat aquest estudi observacional, transversal i prospectiu mitjançant una enquesta que s'ha dut a terme en 28 dies, distribuïts en 4 períodes de tall de 7 dies al llarg dels anys 2018 i 2019, i s'han comparat els resultats amb els que es van obtenir en el primer estudi epidemiològic fet a Catalunya l'any 2007. 

Estudi epidemiològic 2019

Estudi epidemiològic 2007