Professionals

Hemovigilància

Accés a l'aplicació d'hemovigilància
(cal usar Google Chrome)

Manual del nou aplicatiu d'hemovigilància
(A partir del 2 de gener)

Manual de consulta de l'aplicatiu

Més informació sobre l'hemoviglància a Catalunya