Professionals

Segon protocol de consens del Grup Català de PTT

La púrpura trombocitopènica trombòtica (PTT) és una malaltia de baixa prevalença (10 casos/1.000.000 habitants/any) que es presenta com una microangiopatia trombòtica (MAT) amb afectació orgànica greu.

Es comporta com una malaltia d'extrema gravetat si no s'instaura el tractament adequat de manera precoç. La mortalitat sense el tractament estàndard arriba al 90 %.

El Banc de Sang i Teixits ha elaborat un protocol de consens juntament amb:

Podeu descarregar el Protocol des d'aquest enllaç