Professionals

Servei de transfusions

El Banc de Sang i Teixits és el banc de sang que subministra els components sanguinis a tots els hospitals i clíniques de Catalunya. A més:

Proves transfusionals

Son les proves que es fan abans d’una transfusió de sang o d’algun dels seus components, amb la finalitat d’assegurar la màxima compatibilitat entre el receptor i el producte administrat.

Metodologia

Grup ABO
Rh (D)
Escrutini d’anticossos irregular
Proves creuades

Recanvi plasmàtic

Es l’eliminació de plasma d’un malalt i la seva substitució per una solució que mantingui la volèmia i la concentració de les proteïnes plasmàtiques.

Metodologia

Abans d’eliminar el plasma, cal separar-lo dels altres components de la sang mitjançant un separador cel·lular de flux continu, equipat d’un circuit de plàstic d’un sol ús.

Cal disposar de dos accessos vasculars on connectar el circuit del separador per establir una circulació d’entrada al separador cel·lular i de sortida.

Per tal de mantenir la sang fluida, cal que aquesta es mescli, amb una solució anticoagulant composta de citrat sòdic (ACD), en el moment en què entra en el circuit plàstic del separador cel·lular.

Les solucions utilitzades per substituir el plasma del malalt poden ser les següents: plasma fresc inactivat, plasma fresc en quarantena i una solució d’albúmina al 5%.