Professionals

Components sanguinis

Concentrat d'hematies congelat

DEFINICIÓ

Concentrats d'hematies conservats congelats a -80ºC.

OBTENCIÓ

En primer lloc, s'afegeix glicerol al concentrat d'hematies, fins obtenir una concentració intraeritrocitària de glicerol del 40% i, a continuació, es col·loca en un congelador elèctric de -80ºC. Abans de procedir a l'ús, el concentrat d'hematies és descongelat al bany maria a 37ºC i, posteriorment, sotmès a un procés de desglicerolització afegint una solució hipertònica de NaCl al 12%, i un rentat amb una solució de NaCl al 0,9% i glucosa al 0,2% fins obtenir una suspensió d'hematies en aquesta darrera solució.

COMPOSICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Hematies: Durant la congelació i descongelació dels concentrats d'hematies es produeix una pèrdua d'aquests no superior al 20%. 

Hemoglobina lliure del sobrenedant: inferior a 0,2 g/dl. 5 i 4,4x105.

RESULTAT DE LES DETERMINACIONS ANALÍTIQUES

RECIPIENT

Bosses de plàstic col·lapsable. Durant la conservació a -80ºC, aquestes bosses es posen en una caixa de cartró.

IDENTIFICACIÓ

Mitjançant etiquetes on hi consten les dades següents: nom del centre, tipus de producte, grup ABO i Rh (D), número d'unitat, data d'extracció, data de caducitat, resultats de l'analítica feta, tipus d'anticoagulant, condicions de conservació i d'administració.

CONSERVACIÓ

A una temperatura inferior a -70ºC.

CADUCITAT

Els concentrats d'hematies congelats a -80ºC es poden conservar durant 10 anys.Després de descongelar-los han d'ésser utilitzats en les 24 hores següents.