Professionals

Components sanguinis

El Banc de Sang i Teixits fracciona, prepara i subministra components sanguinis tant per als hospitals com a la indústria farmacèutica.