Professionals

Components sanguinis

Concentrat d'hematies leucodeplecioants amb solució additiva (Concentrat d'hematies filtrat amb solució additiva)

DEFINICIÓ

Les hematies, procedents d'una unitat de sang total, desprovistes del plasma i filtrats per eliminar la major part dels leucòcits, resuspeses en una solució additiva (SAG-Manitol). 

OBTENCIÓ

La sang total es centrifuga i es separa el plasma, en ocasions també la capa leucoplaquetar, a partir de la que s'elaboren els concentrats de plaquetes. Així s'obtenen els hematies concentrats que es mesclen amb la solució additiva. La filtració es pot fer a partir de la sang total o dels hematies concentrats. 

COMPOSICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

RESULTAT DE LES DETERMINACIONS ANALÍTIQUES

RECIPIENT

Bosses de plàstic col·lapsable.

IDENTIFICACIÓ

Mitjançant etiquetes on hi consten les dades següents: nom del centre, tipus de producte, grup ABO i Rh (D), fenotip extensiu en cas de que estigui fet, número d'unitat, data d'extracció, data de caducitat, resultats de l'analítica feta, tipus d'anticoagulant, condicions de conservació i d'administració.

CONSERVACIÓ

Entre 2º i 6º C.

CADUCITAT

42 dies.

MANIPULACIONS

Aquest tipus de concentrat d'hematies pot ser irradiat i fraccionat en subunitats.