Professionals

Components sanguinis

Plasma fresc

DEFINICIÓ

El plasma procedent d'una unitat de sang total, aïllat i congelat amb la suficient rapidesa després de la donació, com perquè es mantingui l'activitat dels diferents factors de la coagulació, aproximadament per sobre del 70% de l'inicial

OBTENCIÓ

Per centrifugació d'una unitat de sang total queden separats els elements cel·lulars del plasma, que és transvasat, a una bossa satèl·lit i posteriorment congelat.
El plasma conté una quantitat no mesurada de solució anticoagulant-conservadora (CPD o CPD-Adenina).

COMPOSICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Volum:

Contingut mig en factors de la coagulació:

RESULTAT DE LES DETERMINACIONS ANALÍTIQUES

RECIPIENT

Bosses de plàstic col·lapsable.

IDENTIFICACIÓ

Mitjançant etiquetes on hi consten les dades següents: nom del centre, tipus de producte, grup ABO i Rh (D), número d'unitat, data d'extracció, data de caducitat, resultats de l'analítica feta, tipus d'anticoagulant, condicions de conservació i d'administració.

CONSERVACIÓ

A -30ºC.

CADUCITAT

3 anys.

OBSERVACIONS

El plasma fresc, excepte situacions extraordinàries no te un ús transfusional. És un producte intermedi que es tracta amb blau de metilè o és enviat a la indústria per a la fabricació de derivats.