Professionals

Control de qualitat dels components sanguinis

Aquest apartat conté els resums de qualitat dels components sanguinis que subministrem. 

Els requisits mínims de qualitat de la sang i dels components sanguinis estan definits pel Real Decreto 1088/ 2005, de 16 de setembre (capítol III, article 13 i annexe V), per l'European Directorate for the quality of medicines and healthcare (EDQM) en la Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 20th Edition, any 2020 i en els Estándares de acreditación en Transfusión Sanguínea. Comité de Acreditación en Transfusión (CAT). 5a edició. Any 2019.

Any 2022

Any 2021

Any 2020