Professionals

Control de qualitat dels components sanguinis

Aquest apartat conté els resums trimestrals de qualitat dels components sanguinis que subministrem. 

Els requisits mínims de qualitat de la sang i dels components sanguinis estan definits pel Real Decreto 1088/ 2005, de 16 de setembre (capítol III, article 13 i annexe V), i en els Estándares de acreditación en Transfusión Sanguínea. Comité de Acreditación en Transfusión (CAT). 3a edició. Any 2006.

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

Any 2010

Any 2009

Any 2018