Professionals

Components sanguinis

Sang Total Leucodeplecionada (Sang total filtrada)

DEFINICIÓ

La sang obtinguda d'un donant, mesclada amb una solució anticoagulant i conservadora (CPD) i filtrada amb la finalitat d'eliminar la major part dels leucòcits.

OBTENCIÓ

La sang total que després de la seva obtenció, es filtrada mitjançant filtres específics per reduir significativament el seu contingut en leucòcits.

COMPOSICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

RESULTAT DE LES DETERMINACIONS ANALÍTIQUES

RECIPIENT

Bosses de plàstic col·lapsable.

IDENTIFICACIÓ

Mitjançant etiquetes on hi consten les dades següents: nom del centre, tipus de producte, grup ABO i Rh (D), fenotip extensiu en cas de que estigui fet, número d'unitat, data d'extracció, data de caducitat, resultats de l'analítica feta, tipus d'anticoagulant, condicions de conservació i d'administració.

CONSERVACIÓ

Entre 2º i 6º C.

CADUCITAT

35 dies.

MANIPULACIONS

Les unitats de sang total filtrada poden ser irradiades i fraccionades en subunitats.