Professionals

Productes i serveis

El Servei de Teràpia Cel·lular i Avançada (STCA) està format per professionals sanitaris encarregats d'elaborar cèl·lules terapèutiques per al trasplantament, la immunoteràpia del càncer i la medicina regenerativa i que vetllen pels donants i perquè les seves donacions puguin aplicar-se amb seguretat i eficàcia a molts pacients necessitats.

Anualment participem en més de 500 trasplantaments de medul·la òssia i en més de 100 CAR-T per a la immunoteràpia del càncer, i produïm medicaments biològics i de teràpia avançada per tractar al voltant de 100 pacients amb infeccions, inflamacions o úlceres. A més a més, fins a 100 donants voluntaris donen cèl·lules per a diferents aplicacions terapèutiques.

BANCS CEL·LULARS

Molts pacients depenen de donants voluntaris que aporten cèl·lules terapèutiques, com cèl·lules mare de la sang i limfòcits. Al STCA gestionem el Banc de Cordó, el centre de donants del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) i el Banc de Defenses, amb donacions per tractar infeccions, inflamacions o càncer. Aquestes donacions s'utilitzen bé directament com a material de partida per fer medicaments o bé per fer recerca, a través del Biobanc del BST.

Els bancs estan autoritzats pel Departament de Salut. Tenim certificacions de qualitat com ara NetCord-FACT i CAT, que avalen la bona manera de fer dels nostres procediments. El centre de donants del REDMO té registrats més de 60.000 donants. El Barcelona Cord Blood Bank disposa de 20.000 donants de cordó umbilical que han contribuït a fer 2.000 trasplantaments. El Banc de Defenses ja té un registre de donants específic (ReDoCel) i línies cel·lulars creades per tractar infeccions (T-Celbanc) o per desenvolupar teràpies CAR (IPS-PANIA).

CONTACTES DELS BANCS CEL·LULARS

SERVEIS CLÍNICS

El STCA està organitzat amb un node central que disposa de la tecnologia de processament cel·lular i d'unes unitats de donació i aplicació de les cèl·lules terapèutiques als hospitals. El metge de l'hospital ens sol·licita el tipus de donació que necessita per al seu pacient i nosaltres la preparem i la subministrem perquè es pugui dur a terme la teràpia que li pot salvar la vida.

Els serveis clínics connecten el donant amb el pacient. Al centre BST de l'hospital es fa la donació, que es transporta al node de processament i emmagatzematge. El producte elaborat és retornat al centre BST de l'hospital perquè el personal sanitari el pugui aplicar juntament amb el personal sanitari de les unitats de trasplantament i de teràpies avançades.

Tota la xarxa i el laboratori de teràpia cel·lular estan autoritzats pel Departament de Salut i disposem de certificacions de qualitat com ara JACIE, que avalen tota la cadena d'elaboració. A més, donem suport a la incorporació de les teràpies avançades a la clínica amb un magatzem criogènic i un fabricant de medicaments autoritzats pel Departament de Salut i per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

CONTACTES DELS SERVEIS CLÍNICS I DELS LABORATORIS

PRODUCTES I SERVEIS DISPONIBLES

Obtenció de cèl·lules progenitores hematopoètiques (CPH) per afèresi amb controls

Limfocitoafèresi

Recepció i control de cèl·lules hematopoètiques

Reducció de plasma de cèl·lules hematopoètiques

Obtenció de capa leucocitària (buffy coat) en moll d'os

Selecció positiva CD34 pr. (+/- gran escala)

Criopreservació de cèl·lules hematopoètiques

Processament de cèl·lules progenitores hematopoètiques de sang de cordó umbilical de manera automatitzada i criopreservació

Crioemmagatzematge

Subministrament de cèl·lules hematopoètiques en fresc

Subministrament de cèl·lules hematopoètiques criopreservades

Descongelació de cèl·lules hematopoètiques criopreservades

Rentat de cèl·lules hematopoètiques d'afèresi o de moll d'os

Infusió de cèl·lules hematopoètiques

CONTACTES DEL STCA

Fullet explicatiu