Qui som

Treballa amb nosaltres

El Banc de Sang i Teixits (BST) compta amb més de 650 professionals a tot el territori català.

La nostra cultura empresarial està caracteritzada pel treball en equip, l'orientació al servei i la participació de les persones amb iniciativa per assolir els objectius corporatius. 

El BST ofereix als seus empleats un entorn tècnic, científic i docent, on es valoren les iniciatives i l’esforç per oferir el millor servei als nostres clients.

La política de recursos humans del BST està dirigida a atraure i retenir els millors professionals.

Oferta pública d'ocupació

Documentació general per a l'oferta pública d'ocupació ​

Processos

Tècnic projectes TIC (ID 8490)

Tècnic suport compres i licitacions (ID 8607)

Facultatiu/va de producció (ID 9181)

Tècnic d'Anatomia Patològica - (ID 9148)

Responsable de Manteniment i Infraestructures - (ID 3562)

Facultatiu/va Especialista en Hematologia Clínica(ID 8256)

Facultatiu/va de producció (ID 8594)

Director/a de Persones i Valors del Banc de Sang i Teixits (ID 8342)

Tècnic Superior de Suport a la Investigació (ID 8047)

Tècnic de comptabilitat (ID 8110)

Tècnic de gestió de projectes TIC (ID 7825)

Tècnic de gestió de projectes TIC (ID 6974)

Tècnic de facturació (clients/proveïdors) (ID 7822)

Tècnic de sistemes i explotació (ID 6974)

Cap d'administració de personal (ID 7289)

Tècnic d'administració de personal (ID 7505)

Facultatiu/va de Donació Equips Mòbils (ID 7049)

Facultatiu/va de Qualitat de Procès (ID 7050)

Facultatiu/va de Qualitat de Procès (ID 7774)

Convocatòria Director/a General del Banc de Sang i Teixits

Oferta pública d'ocupació: ID5881 Facultatiu/va  R+D+I Teixits (50022234)

Oferta pública d'ocupació: ID 7074 Administratiu/va call center Banc de Sang i Teixits (50021326)

Oferta pública d'ocupació: ID7073 Ajudant sanitari LECS (50021998)

Oferta pública d'ocupació: ID 1910 Auxiliar Administratiu/va call center Banc de Sang i Teixits (50021327)

Oferta pública d'ocupació: ID7034 Facultatiu/va Lab. Cel·lular(50022053)

Oferta pública d'ocupació: ID7023 Facultatiu/va Teixits (50022093)

Oferta pública d'ocupació: ID 7019 Tècnic GS coordinador de qualitat (50021403)

Oferta pública d'ocupació: ID 7011 Infermer/a Banc de Sang i Teixits (50002381)

Oferta pública d'ocupació: ID 7001 Infermer/a  extractora de teixits del Banc de Sang i Teixits (50001284)

Oferta pública d'ocupació: ID 6972 Auxiliar Administratiu/va Equips mòbils Banc de Sang i Teixits (50002288)

Oferta pública d'ocupació: ID 6978 Infermer/a Banc de Sang i Teixits (50002403)

Oferta pública d'ocupació: ID 5672 Infermer/a Banc de Sang i Teixits (50022308)

Oferta pública d'ocupació: ID 5681 Infermer/a Banc de Sang i Teixits (50002262)

Oferta pública d'ocupació: ID 5701 Auxiliar Administratiu/va donació Banc de Sang i Teixits (50002389)

Oferta pública d'ocupació: ID5741 Facultatiu especialista en Hematologia i hemoteràpia centre Banc de Sang i Teixits (50001534)

Oferta pública d'ocupació: ID 6949 Infermer/a Banc de Sang i Teixits (50022088)

Oferta pública d'ocupació: ID 6951 Infermer/a Banc de Sang i Teixits (50002214)

Oferta pública d'ocupació: ID1909 Tècnic laboratori teràpies avançades (50001237)

Oferta pública d'ocupació: ID1942 Administratiu/va Assistant (50021426)

Oferta pública d'ocupació: ID1755 Infermer/a Donació Equips Mòbils (50002053)

Oferta pública d'ocupació: ID1897 Infermer/a Donació Equips Mòbils (50002041)

Oferta pública d'ocupació: ID 1804 Infermer/a Donació Equips Mòbils (50002026)

Oferta pública d'ocupació: ID1805 Infermer/a Donació Equips Mòbils (50002054)

Oferta pública d'ocupació: ID1781 Infermer/a Donació Equips Mòbils (50021993)

Oferta pública d'ocupació: ID1806 infermer/a per al BST-Bellvitge (50002380)

Oferta pública d'ocupació: ID1892 infermer/a per al BST-Bellvitge (50002187)

Oferta pública d'ocupació: ID1808 infermer/a per al BST-Badalona (50002214)

Oferta pública d'ocupació: ID1809 infermer/a per al BST-Badalona (50022040)

Oferta pública d'ocupació: ID1810 Tècnic d'anatomia patològica per al Banc de Teixits (50021552)

Oferta pública d'ocupació: ID1811 Tècnic d'anatomia patològica per al Banc de Teixits (50022011)

Oferta pública d'ocupació: ID1812 Tècnic d'anatomia patològica per al Banc de Teixits (50021808)

Oferta pública d'ocupació: ID1813 Promotor per al BST-Girona (50002281)

Oferta pública d'ocupació: ID1814 Promotor per al BST-Frederic Duran i Jordà (50022081)

Oferta pública d'ocupació: ID1903 Facultatiu especialista en Hematologia i hemoteràpia BST-M.Terrasssa (50021806)

Oferta pública d'ocupació: ID1834 infermer/a per al BST-Vall d'Hebron (50022088)

Oferta pública d'ocupació: ID1840 infermer/a per al BST-Vall d'Hebron (50002172)

Oferta pública d'ocupació ID 638: Auxiliar administratiu/va d'Equips Mòbils  Tarragona (50002288)

Oferta pública d'ocupació ID 639: Auxiliar administratiu/va d'Equips Mòbils (50022026)

Oferta pública d'ocupació ID 640: Auxiliar administratiu/va d'Equips Mòbils (50002084)

Oferta pública d'ocupació: ID 619 Ajudant Sanitari LECS (50021999)

Oferta pública d'ocupació: ID 620 Ajudant Sanitari LECS (50022029)

Oferta pública d'ocupació: ID 621 Ajudant Sanitari LECS (50021968)

Oferta pública d'ocupació ID 612: Facultatiu/va  d'Hematologia Clínica (50021252)

Oferta publica d'ocupació ID 617 Administratiu/va de Teràpia Cel·lular (50021883)

Oferta publica d'ocupació ID 618 Administratiu/va Especialista de Control i Gestió (50021476)

Oferta pública d'ocupació: ID 622 Administratiu Tecnològic Suport Aplicacions (50021626)

Oferta pública d'ocupació ID 623: Tècnic Laboratori Subministrament

Oferta pública d'ocupació: ID 624 Administratiu/va Assistant Recerca i Teràpia Cel·lular (50020951)

Oferta publica d'ocupació ID 563 Administratiu/va Facturació i Administració de comptes (50001024)

Oferta pública d'ocupació ID 587: Facultatiu/va  d'Hematologia Clínica i hemoteràpia (50002116)

Oferta pública d'ocupació ID 615: Facultatiu/va Promoció de la Donació (50001280)

Oferta pública d'ocupació ID 570: Infermer/a Donació Equips Mòbils

Oferta pública d'ocupació ID 571: Infermer/a Donació Equips Mòbils

Oferta pública d'ocupació ID 572: Infermer/a Donació Equips Mòbils

Oferta pública d'ocupació ID 573: Infermer/a Donació Equips Mòbils

Oferta pública d'ocupació ID 574: Infermer/a Donació Equips Mòbils

Oferta pública d'ocupació ID 575: Infermer/a Donació Equips Mòbils

Oferta pública d'ocupació ID 576: Infermer/a Donació Equips Mòbils

Oferta pública d'ocupació ID 577: Infermer/a Donació Equips Mòbils amb responsabilitat Referent

Oferta pública d'ocupació ID 583: Infermer/a del centre BST LLEIDA

Oferta pública d'ocupació ID 584: Infermer/a del centre BST-GIRONA

Oferta pública d'ocupació ID 585: Infermer/a del centre BST-GIRONA

Oferta pública d'ocupació ID 586: Infermer/a del centre BST-TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE

Oferta pública d'ocupació ID 588: Infermer/a del centre BST-BELLVITGE

Oferta pública d'ocupació ID 590: Infermer/a del centre BST-BADALONA

Oferta pública d'ocupació ID 591: Infermer/a del centre BST-LLEIDA

Oferta pública d'ocupació ID 592: Infermer/a del centre BST CLÍNIC

Oferta pública d'ocupació ID 625: Infermer/a extractor de Teixits

Mobilitat Interna/externa Responsable Desenvolupament Activitat de Teixits Zona Catalunya (ID 292)

Mobilitat interna/externa d'1 lloc de treball d'Administratiu/va d'atenció client (ID 193)

Mobilitat Interna/externa Cap d'Operacions del Laboratori de LECCS, Progenitors i Cèl.lules (ID 248)

Mobilitat Interna/externa Tècnic Productor de Campanyes

Mobilitat Interna/externa Auxiliar Administratiu/va Call Center Plasma (ID 301)

Mobilitat Interna/externa Administratiu/va Aprovisionament (ID 341)

Mobilitat Interna/externa Tècnic planificació de campanyes (ID445)

Promotor/a a Barcelona

Mobilitat Interna/externa Facultatiu/va Especialista de Centre BST Vall d'Hebron (ID 680)

Mobilitat Interna/externa Facultatiu/va Especialista de Centre BST Badalona (ID 543)